Please Wait...

Дигиталното в ранното детско развитие – 0 до 3 години

ян. 27 2021

За всеки, Полезно

СПОДЕЛИ:
Facebook

Ранното детско развитие се разполага в период от 0 до 7 години. Това са едни много динамични и важни за човек години. В този период се развиват основни социални умения, физическото развитие е динамично, регулират се емоциите, навлизането в езика е именно в този етап от човешкото развитие. Всички тези процеси се случват на всяко едно човешко същество, независимо от мястото му на раждане, семейната среда, обществото, което го заобикаля.

В последните десетилетия се появи още един фактор, който става все по- значим в човешкия живот и съвсем нормално оказва влияние и на ранното детско развитие. А това е дигитализацията. Все по- мащабното навлизане на Интернет в човешкия живот става от значение и за Първите 7 години на човека.

Вече все по- често се споменава за digital native поколението, въпросите все още са повече от отговорите, когато говорим за децата и Интернет. От своя страна родителите споделят все повече страхове и притеснения в тази посока. Нека разгледаме ранното детско развитие в светлината на дигиталната среда.

Младите родители все по- често търсят информация и насоки как да се справят с новата си роля в Интернет. Най- малкото по този начин дигитализацията оказва влияние на ранното детско развитие.

Първата година от човешкия живот е изключително динамична.

Количеството промени, които се случват през нея би могло да се сравни с тези, които настъпват след това до 20тата година като цяло.

Детето между 1 и 6 месеца

Периодът на първата половин година при човека на пръв поглед е пасивен. Въпреки неспособността ни да се придвижваме, в действителност това е един от най- динамичните моменти в живота. Социалните връзки, емоционалното развитие,  в периода са силно ограничени до един човек, който се грижи за бебето. Най- често това е майката. Социализацията започва с усещане на присъствието на майката. Когато погледът на майката е насочен основно към екрана на мобилно устройство и не толкова към детето й, този процес на социализиране не започва гладко за младото същество. Майчиното разпознаване на нуждите му и грижата за детето са основата на социалното развитие. Емоционалното развитие на бебетата в този период отново се върти около фигурата на майката. В този период грижещата се роля на възрастен е от голямо значение. Необходимо е да се предоставя регулярна, постоянна грижа в сигурна и спокойна обстановка. Поставят се основите на любовта чрез получаването на комплексна грижа.

Езиковото развитие на човек започва много рано, още в утробата на майката. Около 6тия месец бебето започва да гука, наслаждава се на звуците си. В този период бебето учи през сетивата си. Говоренето на глас от присъстващ човек на бебето в този период подпомага както езиковото му развитие, така и процесите на регулиране на емоциите.

Детето между 1 и 6 месеца започва да усеща тялото си, да прави осъзнавани движения. Фината моторика се откроява в погледа на бебето. То фокусира с очи. Гледа след основно грижещия се. Забелязва ярки обекти. Откриват се ранни рефлекси. Започва да приема визуални стимули, което означава, че започва да забелязва и екранът.

Бебоците на 6-9 месеца

На 6- 9 месеца бебоците започват да забелязват и останалите близки околни, не само майката. Интересуват от всичко около себе си. Искат да разглеждат, да пипат, да опитват. Светът им се разширява не само физически, но и социално. Почват да показват, когато търсят контакт. Започват да изразяват основни емоции доста отчетливо. Показването на любов и привързаност, както и похвалите и окуражаването са най- добрия начин за емоционална подкрепа, не само в тази възраст. А това не се случва ефективно, ако заобикалящите детето предлагат твърде много визуални стимули посредством екрана. Директното общуване е добре да доминира общуването с телевизия, таблети и телефони.

Това, което би било добре да държите под око е дали детето започва да се обръща на името си, дали разпознава имената на близки, дали познава различни познати звуци и картини.

Година и половина

Към година и половина децата проявяват повишен интерес към заобикалящия ги свят. Слушат с удоволствие детски песнички, наслаждават се на звуците, опитват се да копират възрастните. Това е моментът, в който възрастните започват да се изкушават да предлагат все повече екрана като занимание на детето. И то неусетно започва да го предпочита за компания и забавление. Четенето на книжки, пеенето на песнички е хубаво да бъде редувано с ползването на екрани. За децата в тази ранна възраст живия човешки глас е много важен. Относно ползването на електронни устройства – те подпомагат детското развитие, когато се ползват за допълнение на заниманията с родителите и близките. Когато са основно занимание за децата водят до притеснителни прояви и видимо изоставане в някои области на развитието.

Децата межди 6 и 18 месеца осъзнават себе си като отделни индивиди и тялото си, като цяло. А това се случва основно през живите думи на близките им. До 3 годишна възраст неизбежно съвременните деца се сблъскват с технологиите от самото си раждане от потребността на родителите им от информация и подкрепа, през играта и забавлението на детските филмчета и песнички, достъпни в Интернет пространството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Статията е писана във връзка с Дигитален фестивал за Ранно детско развитие, организиран от DEVELOPIA. Публикувана е за първи път на 13 Януари, 2021 от списание Жената Днес, като медиен партньор на фестивала.

Отговор

Delivered by