Please Wait...

Мария Стоева

апр. 04 2016

СПОДЕЛИ:
Facebook

Доника е колега, с когото си сътрудничим от доста години. Работата с нея е много приятна и полезна, поради множеството професионални и лични качества, които притежава. Опитът, коректността и етиката ѝ, са изключително високо ценени от мен.
Поривът ѝ за придобиване на нови знания и умения са важна част от пътя на всеки уважаван и актуализиращ се постоянно, специалист. Имаме редица успешни случаи заедно и още много, които предстоят. Препоръчвам с голямо доверие работата ѝ.

Delivered by