Please Wait...

Корпоративни консултации, тренинги и обучения

Динамиката на корпоративния свят често води до патови ситуации, независимо дали сме ръководители или служители.

Работата с психолог в такава среда може да бъде ориентирана индивидуално към ръководител в подкрепа на по- ефективното управление на екипа и по- високата му мотивация в постигане на цели. Организират се тренинги и уоркшопове с цели екипи с различна насоченост. Например какво е стресът и как да го използваме, за да бъдем по- успяващи, как да съвместяваме ролите си като родители и работещи хора и т.н.

Delivered by