Please Wait...

Психологически консултации и терапия с деца

Индивидуална работа

Когато работя с деца не забравям, че срещу мен има субект със своя собствена воля и начин на съществуване. Индивидуалната ми практика с деца е силно повлияна от работата на Жак Лакан и Франсоаз Долто.

Спазвам принципите на приложната психоанализа и отдавам дължимото на субектът, който е дошъл да изрази себе си пред мен. В практиката си с деца работя с различни форми на аутизъм, генерализирани разстройства на развитието, обучителни затруднения, детски психози и неврози.

психолог индивидуална работа с деца

Ателиета за деца

Децата играят, растат, учат най- ефективно, когато се намират в компанията на други деца. Освен ползи груповите занимания носят и много радост на децата. Детските ателиета са организирани в малки групи от 4 до 6 деца. Целят да се развият социални и емоционални умения и когнитивни и езикови способности у деца с различен вид затруднения. Форматът на провеждане е в рамките на един или два астрономически часа в пет редуващи се дейности.

Ателиета за деца

Повече за ателиетата

Ателие “Имало едно време…“ ще позволи на децата да развиват речта и социалните си умения в среда, позволяваща свободно да изразяват себе си, като за основа на ателиетата се използват приказките, които децата обичат да слушат, четат и измислят.

Ателие „Изобразувания“ помага на децата да покажат скритите си таланти и мисли, да намерят нов интересен свят в творенето с ръце, без да се поставят изисквания за резултати към тях.

В Ателие „Как? Кога? Защо?“ децата Ви ще бъдат подкрепени в ежедневния им училищен живот. Ще се подпомага напредъка им в училище, както социален, така и учебен. Ще открият забавлението да учиш, и приемаш уроците на игра.

Ателие “Подобия” подкрепя децата в посока на социални умения и себеизразяване. Това се случва под формата на малки етюди, в които децата сами са режисьори и актьори.  Възрастният присъства, подкрепя, участва, оставя се да бъде режисиран от малките творци.

Ателие „И аз мога!“ помага на децата да покажат неподозираните си възможности и самостоятелност. В това ателие готвим, шием, работим в градината, строим къщички за птици… Въобще се опитваме да докажем на себе си и родителите, че и ние можем.

* Всички ателиета са насочени към развиване на силните страни на децата и подпомагане в затрудненията им, и всичко това през забавление, игра и творчество.

Delivered by