Please Wait...

Психологически консултации и терапия с възрастни

Индивидуална работа

Индивидуалната работа се провежда под формата на срещи между клиента и терапевта, обикновено веднъж седмично.

Конфиденциалността от страна на терапевта е гарантирана.

Продължителността на индивидуалната работа зависи от степента на осъзнаване и преодоляване на затрудненията, които са довели клиента в терапия.

Група за родители

Да си родител в днешно време е предизвикателство, с което всеки сесправя по свой собствен и уникален начин. Всяка жена изобретява как да бъде майка, както и всеки мъж намира ролята на баща спрямо детето, което е означил като свое. Във всяка възраст детето поставя нови и новивъпроси и задачи пред родителите си, които изискват своите отговори и решения.

Родителските групи отварят свободно пространство за разговори, вкоито родителите могат за споделят едни с други затрудненията иуспехите си,  да си окажат подкрепа в по- трудни ситуации, да намерят отговор на въпросите, които ги вълнуват.

Срещите са структурирани в двучасови сесии, в малки групи до 6 човека, провеждани веднъж седмично, като отново работата е разположена в психоаналитичната парадигма, ориентирана от учението на Жак Лакан.

Delivered by